Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2016 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан қор биржасына 7-жылдық МЕУЖКАМ-84-ші (KZKAKY070027) екінші нөмері шығаруы 180,000 млрд. теңге орналастырылды, 0,10% пайда маржасы инфляциянның үстінен, жариялған көлемге 100% сұраныс құралды.