ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚОРЫНЫҢ ТҮСІМДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ 2006 ЖЫЛҒЫ ЕСЕП

 

р/р №

Атауы

Сомасы,                           мың теңге

1

2

3

1.

Ұлттық қордың (бұдан әрі – Қор) есепті кезеңнің басындағы қаражаты, барлығы*:

1 080 010 632

2.

Түсімдер, барлығы:

774 306 672

 

     оның ішінде:

 

 

     - мұнай секторы кәсіпорындарынан алынатын тікелей салықтар (жергілікті бюджеттердің есебіне жатқызылатын салықтарды қоспағанда)

672 113 949

 

     оның ішінде:

 

 

     корпоративтік табыс салығы

470 510 260

 

     үстеме пайдаға салынатын салық

75 652

 

     бонустар

311 479

 

     роялти

177 994 581

 

     жасалған келісім-шарттар бойынша өнімді бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі

22 979 303

 

     экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығы

242 674

 

     - республикалық меншіктегі және тау-кен өндіру мен өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер

12 563 028

 

     - ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер

3 976 027

 

     - шикізат секторы ұйымдарынан республикалық бюджетке түсетін республикалық бюджетте жоспарланған түсімдер сомасының он пайызы мөлшерінде есептелетін республикалық бюджеттің ресми трансферттері

10 617 223

 

     - қорды басқарудан түскен инвестициялық кірістер

75 035 594

 

     - Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсімдер мен кірістер

851

3.

Пайдаланылуы, барлығы:

918 912

 

     оның ішінде:

 

 

- кепілдік берілген трансферттер

-

 

- нысаналы трансферттер

-

 

     - қорды басқару мен жыл сайынғы сыртқы аудитті өткізуге байланысты шығыстарды жабу

918 912

4.

Қордың есепті кезеңнің аяғындағы қаражаты, барлығы:

1 853 398 392

Косымша:

* 2006 жылғы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының шотына өтелген 376 мың теңге соммасыдағы дебиторлық берешекті алып тастағандағы.