Download document

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚОРЫНЫҢ ТҮСІМДЕРІ  ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ 2009 ЖЫЛҒЫ ЕСЕП
р/р № Атауы Сомасы,                           мың теңге
1 2 3
1. Ұлттық қордың (бұдан әрі – Қор) есепті кезеңнің басындағы қаражаты, барлығы: 3 310 783 255
2. Түсімдер, барлығы: 2 339 499 532
  оның ішінде:  
      - мұнай секторы кәсіпорындарынан алынатын тікелей салықтар (жергілікті бюджеттердің есебіне жатқызылатын салықтарды қоспағанда) 1 371 362 802
  оның ішінде:  
  корпоративтік табыс салығы 559 481 255
  үстеме пайдаға салынатын салық 233 318 841
  бонустар 4 606 909
  пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салық 317 072 658
  экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы 204 357 786
   өнімді бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі 52 525 353
  қызметін өнімді бөлу жөніндегі келісім шарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі  0
      -  мұнай секторы кәсіпорындарының жүзеге асыратын операцияларынан түсетін басқа түсімдер ( жергілікті бюджетке есептелетін салықтарды қоспағанда) 6 083 054
  оның ішінде:  
  орталық мемлекеттік олардың аумақтық бөлімшелерінің мұнай секторы кәсіпорынына салынатын әкімшілік айыппұлдар, өсім пұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 6 073 958
  республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы кәсіпорындарына салатын басқа да айыппұлдар, өсім пұлдар, санкциялар, өнім алулар 0
  мұнай секторы кәсіпорындарынан басқа салықтық емес түсімдер 9 096
      - республикалық меншіктегі және тау-кен өндіру мен өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер 467
      - ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер 654 091
       - Қорды басқарудан түскен инвестициялық кірістер * 961 397 341
       - Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсімдер мен кірістер 1 777
3. Пайдаланылуы, барлығы: 1 107 498 030
  оның ішінде:  
      - кепілдік берілген трансферттер 843 100 000
      - нысаналы трансферттер 261 500 000
      - Қорды басқару мен жыл сайынғы сыртқы аудитті өткізуге байланысты шығыстарды жабу 2 898 030
4. Қордың есепті кезеңнің аяғындағы қаражаты, барлығы: 4 542 784 757