Download document

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҚОРЫНЫҢ ТҮСІМДЕРІ  ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ 2007 ЖЫЛҒЫ ЕСЕП
р/р № Атауы Сомасы,                           мың теңге
1 2 3
1. Ұлттық қордың (бұдан әрі – Қор) есепті кезеңнің басындағы қаражаты, барлығы: 1 853 398 392
2. Түсімдер, барлығы: 1 139 270 342
  оның ішінде:  
      - мұнай секторы кәсіпорындарынан алынатын тікелей салықтар (жергілікті бюджеттердің есебіне жатқызылатын салықтарды қоспағанда) 1 037 094 009
  оның ішінде:  
  корпоративтік табыс салығы 693 042 316
  үстеме пайдаға салынатын салық 116 739 184
  бонустар 10 965 412
  роялти 171 238 124
  жасалған келісім-шарттар бойынша өнімді бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі 44 496 821
     экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына рента салығы 610 925
  мұнай секторы кәсіпорынынан түсетін өнімді бөлу туралы келісім-шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі 1 227
      -  мұнай секторы кәсіпорындарының жүзеге асыратын операцияларынан түсетін басқа түсімдер ( жергілікті бюджетке есептелетін салықтарды қоспағанда) 848 186
  оның ішінде:  
  орталық мемлекеттік олардың аумақтық бөлімшелерінің мұнай секторы кәсіпорынына салынатын әкімшілік айыппұлдар, өсім пұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 847 913
  республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы кәсіпорындарына салатын басқа да айыппұлдар, өсім пұлдар, санкциялар, өнім алулар 273
  мұнай секторы кәсіпорындарынан басқа салықтық емес түсімдер  
      - республикалық меншіктегі және тау-кен өндіру мен өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер 90
      - ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер 5 407 073
       - Қорды басқарудан түскен инвестициялық кірістер  95 920 984
       - Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсімдер мен кірістер 0
3. Пайдаланылуы, барлығы: 259 317 396
  оның ішінде:  
      - кепілдік берілген трансферттер 258 000 000
      - нысаналы трансферттер 0
      - Қорды басқару мен жыл сайынғы сыртқы аудитті өткізуге байланысты шығыстарды жабу 1 317 396
4. Қордың есепті кезеңнің аяғындағы қаражаты, барлығы: 2 733 351 338