ОА  ММЖК  МКК    ІМАК

ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті орталық аппараты қызметкерлерінің тізімі

ҚЖОБ, ТЕАБ, ТОБ, ҚҚАШ, ҚНЕА, РББЕ, ЖББЕ, РБТБ, МССМТ, ТБТБӨ, ТБЖКҚ, ТБМС, ЖКҚБ, БҰСБ, АТБ, АҚБ, ВББ, МСБС, МСМТ, ПЖБ, ТБТБ, ҚҚБ, ЗҚБ, ҚҰБ

Лауазымдар атауы

Аты-жөні

Телефон нөмірі

Кабинет нөмірі

Электрондық мекенжайы

Басшылық

Төраға

717706

1022

Қабылдау бөлмесі

 

717706

1022

 

Төрағаның м.а./
Төрағаның орынбасары

Жексембин Марат Борибаевич

717188

1020

m.zheksembin@minfin.gov.kz

Қабылдау бөлмесі

718109

1020

Төрағаның орынбасары

Байгужина Айгуль Мурзатаевна

717597

1122

a.baiguzhina@minfin.gov.kz 

Қабылдау бөлмесі

Шахан Ұлпан Рашидқызы б/д

717597

1122

u.shakhan@minfin.gov.kz

Ахметбекова Әйгерім Бейбітқызы

717597

ai.akhmetbekova@minfin.gov.kz

Төрағаның орынбасары

Байгенжина Алия Курмановна

717313

1102

a.baigenzhina@minfin.gov.kz

Қабылдау бөлмесі

Сахиева Балжан Амирбековна

717313

1102

b.sakhieva@minfin.gov.kz

Төрағаның орынбасары

Сапарова Жанат Батаржановна

717455

1003

zh.saparova@minfin.gov.kz

Қабылдау бөлмесі

Хамзина Зубайра Кенжебайқызы

717035

1003

Сенім телефоны (қазынашылық сұрақтар бойынша)

Пирманов Кайыржан Бакитжанович

717331

1026

k.pirmanov@minfin.gov.kz

Сенім телефоны (мемлекеттік сатып алу сұрақтары бойынша )

Бабирова Гульнара Кыпшакбаевна

718151

1013

G.Babirova@minfin.gov.kz

Қаржыландыру жоспарларын орындау басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Жакслыкова Нурия Хабибулловна

717382

1115

n.zhaksylykova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Амреева Гульжихан Умурзаковна

717528

1115

g.amreeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Ахметова Гульнара Сериковна

717339

1115

g.akhmetova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Байжанова Сауле Сериковна

717139

1115

s.baizhanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Байшанова Жибек Акпашевна

717278

1115

zh.baishanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Бапинова Нурипа Рахмановна

717370

1115

n.bapinova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Касенова Бахытжамал Кабишевна

717201

1115

b.kasenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Калдаманова Жаркын Даулетбаевна

717536

1115

zh.kaldamanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Мынжасарова Айгерим Ниязбековна

717532

1115

a.mynzhasarova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Рустемова Айнура Умирбековна 

717380

1115

a.rustemova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Шаяхметова Майра Алиайдаркызы

718339

1115

m.shayahmetova@minfin.gov.kz

факс

 

717387

 

 

 Түсімдерді есепке алу басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Умарова Гульнар Сартаевна

717524

1103

g.umarova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Аубакирова Раушан

717441

1103

r.aubakirova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Алипова Эльмира Алибековна

717438

1103

e.alipova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Ескендиров Руслан Темирханович

717534

1103

eskendirov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Каришева Гульнара Кудайбергеновна

717553

1103

g.karisheva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Касымова Айман Нурахметовна

717563

1103

kasymova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Тергемесова Нұргүл Зейнелбекқызы

717497

1103

n.tergemesova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Гутковская Марина Викторовна

717556

1103

m.gutkovskaya@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Мухтарова Алтын Амангельдыевна

717892

1103

AL.Mukhtarova@minfin.gov.kz

Сарапшы-қазынашы

Тлеукулова Акмарал Амангалиевна

717452

1103

a.tleukulova@minfin.gov.kz

факс

 

717499

1103

 

Төлем операциялары басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Мұхаметәлі Нұрболат Шәкенұлы

717434

1111

n.muhametali@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Сулейменова Мадина Бейкутовна

717451

1113

m.suleimenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Балабекова Галия Амантаевна

717504

1111

g.balabekova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Кибаева Гульнар Инибаевна

717506

1111

g.kibaeva@minfin.gov.kz

 Бас сарапшы-бас қазынашы

Нысанова Каламкас Галымжановна 

717508

1113

k.nysanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Нургалиева Асель Канабековна

717507

1111

as.nurgalieva@minfin.gov.kz

 Бас сарапшы-бас қазынашы

Токбалина Айнур Рашидовна б/д 

717504

1111

a.valiullina@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Токмурзин Медет Ерболович

717505

1113

me.tokmurzin@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Кабильдина Асемгуль Амангельдиновна

718385

1111

a.kabildina@minfin.gov.kz

факс

 

717459

 

 

Қолма-қол ақша, шоттарды талдау және салыстыру басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Мукушева Зауреш Ибрагимовна

717471

1105

z.mukusheva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Кожанова Гаухар Шамшидиновна

717439

1105

g.kozhanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Джанасова Жанна Манарбековна

717480

1105

zh.dzhanasova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Оспанова Айгуль Орынбасаровна

717485

1105

ayg.ospanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Шайханова Айжан Кунафияновна

717554

1105

a_shaihanova@minfin.kz

a.shaihanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Шарипова Гульнара Айтпаевна

717442

1105

gu.sharipova@minfin.gov.kz

Сарапшы-қазынашы

Алпысбаева Майгуль Сакеновна

718307

1105

m.alpysbaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Утепова Дидара Сагидуллиевна

717488

1105

d.utepova@minfin.gov.kz

факс

 

717446

 

 

Қарыздар мен несиелерді есепке алу басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Жакыпов Ануар Бекеевич

717106

1114

a.zhakypov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Айтжан Сара

717112

1114

s.zhumadilova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Каламова Райхан Назарбаевна

717095

1114

r.kalamova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Мекебаев Азамат Сейфуллаевич

717091

1114

a.mekebaev@minfin.gov.kz 

Бас сарапшы-бас қазынашы

Садуакасова Манара Максутовна

717017

1114

m.saduakasova@minfin.gov.kz 

Бас сарапшы-бас қазынашы

Сарсембенова Айгуль Калиахметовна

717090

1114

a.sarsembenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Тынымова Ботагоз Копеновна

717338

1114

b.tynymova@minfin.gov.kz

Сарапшы-қазынашы

Мәлікова Тоғжан Қанағатқызы

717109

1114

to.malikova@minfin.gov.kz 

Республикалық бюджет бойынша есеп беру басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Садвакасова Гульжиян Сатылгановна 

717470

1118

g.sadvakasova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Алимжанова Сауле Есентаевна б/д

718046

1118

s.alimzhanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Балтабаева Раушан Уахитовна

718046

1118

ra.baltabaeva@minfin.gov.kz..

Бас сарапшы-бас қазынашы

Каражанова Замзагул Турсуналиевна

717468

1118

z.karazhanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Садыкова Ардак Оразгазизовна б/д

718046

1118

ard.sadykova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Орунханова Гульнара Маратовна

717461

1118

g.orunkhanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Суменова Сауле Боранбаевна

717564

1118

s.sumenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Тилеубергенов Даурен Мухаметкалиевич

717100

1118

da.tileubergenov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Тайшикова Жаннат Бериковна

717469

1118

zhann.kalieva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Оралова Махаббат Максутовна

1118

Сарапшы-қазынашы

Утенова Айгуль Сагындыковна

717460

1118

ai.utenova@minfin.gov.kz

Жергілікті бюджеттер бойынша есеп беру басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Балгабаева Базаргуль Омирбаевна

717490

1120

b.balgabaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Абайдильдина Гульнара Мухамедгалиевна

717464

1120

g.abaidildina@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Артығалиева Әдемі Мәдиқызы

717482

1120

a.artygalieva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Жұмасейіт Сағынғазы Жұмасейітұлы

717561

1120

s.zhumaseiit@minfin.gov.kz 

Бас сарапшы-бас қазынашы

Конопьянова Гульнар Кудайбергеновна

717604

1120

g.konopyanova@minfin.gov.kz

Сарапшы-қазынашы

Исмаилов Ерлан Исламович

717481

1120

e.ismailov@minfin.gov.kz

Республикалық бюджеттің түсімдерін бухгалтерлік есепке алу және бюджеттік есепті жүргізу басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Cарина Светлана Амергазиевна

717519

1104

s.sarina@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Амирхамзина Алия Каиргельдиновна

717445

1104

a.amirhamzina@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Конопина Гульнара Рамазановна

717562

1104

g.konopina@minfin.gov.kz

Сарапшы-қазынашы

Калиева Динара Жуманазаровна

750255

1104

d.kalieva@minfin.gov.kz

Мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік тізілімдерді жүргізу басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Арысбаев Берлибай Ергенбаевич

718020

1002

B.Arysbaev@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Абилдаев Куаныш Серикбаевич

718484

1002

k.abildaev@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Абишева Алмагуль Алибаевна

717705

1002

Al.Abisheva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

718626

1002

Бас сарапшы

Курмангалиева Анар Мрзалыевна

717800

1002

A.Kurmangalieva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Байменова Нурсулу Балтабаевна

717074

1002

N.Baimenova@minfin.gov.kz

Тапсырыс берушілермен тауарлар бойынша өзара іс-қимыл басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Кудайбергенов Мусадил Сакенович

717012

1013

m.kudaibergenov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Алмагамбетова Гульнур Даулетовна

717547

1013

G.Almagambetova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Байоразов Алмас Асаубайұлы

717895

1013

a.baiorazov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Рақымжан Аблай Берікұлы

717132

1013

a.rakymzhan@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Шалабекова Бибигуль Тюлегеновна

718386

1013

b.shalabekova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Нурбеков Улан Жанатулы

1013

u.nurbekov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Бейсенов Бексұлтан Бауыржанұлы

1013

be.beisenov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Сайлаубек Дамир Жақсыбайұлы

1013

da.sailaubek@minfin.gov.kz

Сарапшы

Тұраров Бауыржан Қайратұлы

1013

ba.turarov@minfin.gov.kz

Тапсырыс берушілермен жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша өзара іс-қимыл басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Ахметов Ильдар Ержанович

718021

1015

I.Ahmetov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Айманова Сауле Бейсенбаевна (б/д)

717606

1018

s.aimanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Баймагамбетов Султанбек Каирболатович

718620

1015

s.baimagambetov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Кенжебайқызы Майгуль

718047

1018

m.seitzhan@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Мақсұтқызы Құралай

718180

1018

ku.maksutkyzy@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Сулейменова Диана Бултриковна (б/д)

717694

1015

Dia.suleimenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Салемов Бахытжан Ермуханбетович

1018

b.salemov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Алибаев Жасулан Кенжебекович

1018

zh.alibaev@minfin.gov.kz

Тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізу басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Гайнутдинов Ильдар Рафикович

717689

1012

i.gainutdinov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Балабеков Даурен Райсұлы

717345

1014

d.balabekov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Жайкенова Айнаш Айтбатыровна

717674

1012

A.Zhaikenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Мадярова Салтанат Камитовна

717015

1012

sa.madyarova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Малик Балжібек Нұржанқызы

717084

1014

b.malik@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Шайманова Жадыра Кошербаевна

717123

1014

zh.orazalina@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Джумашева Жанат Худайбергеновна

717555

1012

zh.dzhumasheva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Хайрбаева Ботагоз Булатовна

717817

1012

b.khairbaeva@minfin.gov.kz

Сарапшы

Амантаев Ержан Джамбулович

717125

1014

Сарапшы

Суанқұл Айдана Әміреқұлқызы (д/о) Рысбаева Зарина Мербақытқызы

717744

1014

Ai.Suankul@minfin.gov.kz z.rysbaeva@minfin.gov.kz

Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізу басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Джаналиев Садуакас Абдурахимович

717411

1016

Sa.dzhanaliev@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Егенова Айша Мейрбековна

717661

1016

a.egenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Кажыбеков Нурсултан Кайратулы

717164

1016

nu.kazhybekov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Маханова Айнур Тасбулатовна

717543

1016

a.mahanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Сағындық Жалғас Сағатұлы

1016

zh.sagyndyk@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Амантаев Дарын Багдатович

1016

d.amantaev@minfin.gov.kz

Сарапшы

Еркинбек Балауса Амиргазиевна

717042

1016

b.erkinbek@minfin.gov.kz

Сарапшы

Баймадиев Дамир Едильханович

1016

da.baimadiev@minfin.gov.kz

Сарапшының м.а.

Саулибекова Айнур Кенжеболатовна

1016

a.saulibekova@minfin.gov.kz

Сарапшының м.а.

Ибраева Гаухар Куанышкереевна

1016

g.ibraeva@minfin.gov.kz

Баға ұсыныстарын сұрату бойынша мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізу басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Кубекова Аина Жадраевна

717541

1124

a.kubekova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Бакенов Ерлан Тлеубаевич

718230

1124

erl.bakenov@ minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Досанов Талғат Мерхатович

718534

1124

t.dosanov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Ермекова Айжан Айдарбековна

717535

1124

a.ermekova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Каппасова Айгуль Абдрашевна

717526

1124

а.kappasova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Сагнаева Тотыгуль Канатовна

717574

1124

to.sagnaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Сайлау Айбек Нұрланұлы

718230

1124

a.sailau@minfin.gov.kz

Ақпараттық технологиялар басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Бердыкулов Ренат Кайирлывич

718217

1112

r.berdykulov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Апбасов Арман Бахытович б/д

718450

1112

a.apbassov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Божченко Ирина Владимировна

717533

1112

i.bozhchenko@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Гордина Марина Анатольевна

717477

1108

m.gordina@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Дарменова Махаббат Бахчановна

717476

1112

m.darmenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Джумагазиева Алия Каирбековна

717498

1108

a.dzhumagazieva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Жарылгапова Акку Абиевна

717324

1112

ak.zharylgapova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Куспанова Гулнар Самаловна

718575

1108

g.kuspanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Мусаров Еркебулан Маратович

717569

1108

e.musarov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Рахатова Райгуль Слямбаевна

717472

1112

r.rahatova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Сапаров Мурат Махамбетжанович

717788

1112

m.saparov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Серикова Айгерим Фархатқызы

717447

1112

ai.serikova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Сыздыкаева Айгуль Аскатовна  б/д

718047

1112

a.syzdykaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Шебанова Надежда Даниловна

718442

1112

n.shebanova@minfin.gov.kz

Сарапшы

Мұхитова Гүлфайрус Дүйсенғалиқызы б/д

717353

1112

g.muhitova@minfin.gov.kz

Сарапшы

Файзуллаева Айна Еркиновна

717440

1112

a.faizullaeva@minfin.gov.kz

факс

 

717496

 

 

Ақпараттық қауіпсіздік басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Тулеубаева Анар Абетаевна

717435

1105а

a.tuleubaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Садвокасов Бауржан Серикпаевич

718450

1105а

b.sadvokasov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Керейбаева Гаухар Конысбаевна

1105а

g.kereibaeva@minfin.gov.kz

Ведомстволық бақылау басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Толекова Фаузия Сейдуалиевна

717495

1109

f.tolekova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Мырзахан Серік Маратұлы

718143

1109

s.myrzakhan@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Абдрахманова Асель Жанбыршиновна

717551

1109

zh.abdrakhmanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Еспаганбетова Гулмира Келдибаевна

747172

1109

g.yespaganbetova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Ахметова Фариза Талгатбековна б/д

717450

1109

f.ayupova@minfin.gov.kz

Кушербаева Айгуль Айнабековна

a.kusherbaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Калимуратова Анар Амангельдиновна

718792

1109

an.kalimuratova@minfin.gov.kz

Сарапшы-қазынашы

Жаксыбаева Гульжахан Утежановна

717066

1109

G.Zhaksybaeva@minfin.gov.kz

Сарапшы-қазынашы

Кисанова Жумагуль Кудековна

717579

1109

zh.kissanova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Елубаева Данагуль Мухаметовна

717548

1109

d.elubaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Бексеитова Айгуль Сайлауовна

717454

1109

a.bekseitova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы-бас қазынашы

Асанова Береке Аманбайкызы

1109

be.asanova@minfin.gov.kz

Сарапшы-қазынашы

Үдербай Нартай Алтынбекұлы

717066

1109

n.uderbai@minfin.gov.kz

Мемлекеттік сатып алуды бақылау және сапа басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Дауленов Абылай Абайұлы

717821

1013

ab.daulenov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Бабирова Гульнара Кыпшакбаевна

717075

1013

G.Babirova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Жакупов Еркайрат Нурмуканович

717992

1013

E.Zhakupov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Жаманов Данияр Нурланович б/д

718147

1013

d.zhamanov@minfin.gov.kz

Мемлекеттік сатып алуды мониторингтеу және талдау басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Келденова Дана Жанатовна

718384

1011

D.Keldenova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Елиманов Канат Кабибуллаевич

717775

1011

k.elimanov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Кожабаева Мира Сейтжановна

718264

1011

m.kozhabaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Тулепбергенов Талгат Сагатбекович

718550

1011

ta.tulepbergenov@minfin.gov.kz

Сарапшы

Калмуратов Мурат Максетович

717492

1011

m.kalmuratov@minfin.gov.kz

Персоналмен жұмыс істеу басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Арыстанбекова Камшат Болатовна

717436

1106

k.arystanbekova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Габдуллина Жанар Оразбаевна

717478

1106

zh.gabdullina@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Джакипова Эльвира Еркиновна

717540

1106

el.dzhakipova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Коныратбаева Коркем Мухамедьяевна

718417

1106

k.konyratbaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Серикказинова Айнагуль Акылбековна

717458

1106

ai.serikkazinova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Назарова Айгерим Нурлановна

718372

1106

a.nazarova@minfin.gov.kz

Талдау, бағалау және тәуекелдер басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Чиканаев Тенгиз Казбекович

717525

1117

t.chikanaev@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Егембердиев Даурен Жумабаевич оқу/д

717033

1119

d.egemberdiev@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Махаева Гульнур Жаксылыковна

1117

g.makhaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Исабаева Салтанат Каирбековна

717487

1117

 s.isabaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Мангибаева Салтанат Сериковна

717486

1119

sa.mangibaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Сабирова Жанар Казбековна

718048

1119

zh.sabirova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Токанова Асель Болаткановна

717311

1117

as.tokanova@minfin.gov.kz

Сарапшы

Джумаев Азамат Маратулы

717560

1119

a.dzhumaev@minfin.gov.kz

Сарапшы

Асимжанова Зарина Нурлановна

717706

1022

z.asimzhanova@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Кужахметова Ажар Жумагалиевна

717419

1123

a.kuzhakhmetova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Уалитова Шолпан Болатовна

717390

1124

SH.Ualitova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Нургазина Мира Куандыковна

718368

1123

m.nurgazina@minfin.gov.kz

Заң қызметі басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Алхалиева Елена Валерьевна

718591

1101

el.alkhalieva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Байтемирова Шолпан Шаршатаевна

717336

1101

sh.baitemirova@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Жиенбаева Гульжан Турысбековна

717014

1101

gul.zhienbaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Ищанов Кайрат Мухамбетович

717323

1101

ka.ischanov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Нуршабаева Алтын Абаевна (б/д)

717448

1101

a.nurshabaeva@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Омарханова Рабига 

717405

1101

r.omarhanova@minfin.gov.kz

Қызметті ұйымдастыру басқармасы Басына

Басқарма басшысы

Кумарбеков Жангазы Бакытжанович

717684

1026

zh.kumarbekov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Пирманов Кайыржан Бакитжанович

717527

1026

k.pirmanov@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Бекболқызы Гүлнар

717538

1026

g.bekbolkyzy@minfin.gov.kz

Бас сарапшы

Тяжина Айнур Жанатовна (оқу/д)

717684

1026

a.tyazhina@minfin.gov.kz

Сарапшы

Мусаева Лаура Бекзатқызы

717015

1026

l.musaeva@minfin.gov.kz

Хатшы

Сейлхан Мақпал Қуандыққызы (б/д)

Мұрағатшы

Карабалаева Перизат Жамалбековна

717467

1026

p.karabalaeva@minfin.gov.kz

Іс жүргізуші

Абдрахманова Жанар Калкабековна

1026