Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жауапты хатшысының

2014 жылғы 26 қарашадағы  № 517

бұйрығымен бекітілген

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қазынашылық комитетінің аумақтық органдарының

ҚҰРЫЛЫМЫ

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  Қазынашылық

комитетінің  облыстар бойынша Қазынашылық департаменттерінің

құрылымы

(штат саны 100 бірліктен жоғары)

Басшы

Басшының орынбасары*

 

Төлемдерді алдын ала бақылау және өткізу басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Мемлеккеттік бюджетті атқару басқармасы

 

бюджеттерді атқару бөлімі

Бюджетке, мемлекеттік мекемелердің шоттары және басқа шоттар бойынша түсетін түсімдер бөлімі

 

Шарттарды тіркеу басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Төлемдерді бекіту және бақылау басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

 

Ведомстволық бақылау бөлімі

Әкімшілік бөлімі

Персоналмен жұмыс істеу бөлімі

Заң қызметі бөлімі

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Қазынашылық жүйесін технологиялық сүйемелдеу және ақпараттық қауіпсіздік бөлімі

Мемлекеттік құпияларды қорғау бойынша бас маман

________________

* 3 (үш) бірлік

 

 

2

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қазынашылық комитетінің аумақтық органдарының

ҚҰРЫЛЫМЫ

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық

комитетінің  облыстар бойынша Қазынашылық

департаменттерінің құрылымы

(штат саны 100 бірлікке дейін)

 

Басшы

Басшының орынбасары*

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Бюджеттерді атқару бөлімі

Бюджетке, мемлекеттік мекемелердің шоттары және басқа шоттар бойынша түсетін түсімдер бөлімі

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

Ведомстволық бақылау бөлімі

Әкімшілік  бөлімі

Персоналмен жұмыс істеу бөлімі

Заң қызметі бөлімі

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Қазынашылық жүйесін технологиялық сүйемелдеу және ақпараттық қауіпсіздік бөлімі

Мемлекеттік құпияларды қорғау бойынша бас маман

_________________

* 3 (үш) бірлік

 

 

3

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қазынашылық комитетінің аумақтық органдарының

ҚҰРЫЛЫМЫ

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  Қазынашылық комитетінің  Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаментінің құрылымы

(штат саны 100 бірліктен жоғары)

 

Басшы

Басшының орынбасары*

 

Төлемдерді алдын ала бақылау және өткізу басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

 

ерекше  режимде жұмыс істейтін мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

 

Мемлекеттік бюджетті атқару басқармасы

республикалық бюджетті атқару бөлімі

жергілікті бюджетті атқару бөлімі

Түсімдер басқармасы

бюджетке түсімдер бөлімі

мемлекеттік мекемелердің шоттары және басқа шоттар бойынша түсетін түсімдер бөлімі

 

Шарттарды тіркеу басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Төлемдерді бекіту және бақылау басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

 

Әкімшілік  бөлімі

Персоналмен жұмыс істеу бөлімі

Заң қызметі бөлімі

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Қазынашылық жүйесін технологиялық сүйемелдеу және ақпараттық қауіпсіздік бөлімі

Мемлекеттік құпияларды қорғау бойынша бас маман

_________________

* 4 (төрт) бірлік

4

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қазынашылық комитетінің аумақтық органдарының

ҚҰРЫЛЫМЫ

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  Қазынашылық комитетінің  Астана қаласы бойынша Қазынашылық департаментінің құрылымы

(штат саны 100 бірліктен жоғары)

 

Басшы

Басшының орынбасары*

 

Төлемдерді алдын ала бақылау және өткізу басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Мемлекеттік бюджетті атқару басқармасы

республикалық бюджетті атқару бөлімі

күш органдарымен жұмыс жасау бөлімі

жергілікті бюджетті атқару бөлімі

 

Түсімдер басқармасы

бюджетке түсімдер бөлімі

мемлекеттік мекемелердің шоттары және басқа шоттар бойынша түсімдер бөлімі

 

Шарттарды тіркеу басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Ерекше режимде жұмыс істейтін мемлекеттік мекемелердің төлемдерін өткізу басқармасы

 

Төлемдерді бекіту және бақылау басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

Валюталық операциялар бойынша бөлімі

Әкімшілік  бөлімі

Персоналмен жұмыс істеу бөлімі

Заң қызметі бөлімі

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Қазынашылық жүйесін технологиялық сүйемелдеу және ақпараттық қауіпсіздік бөлімі

 

Ақпаратты қорғау бөлімі

_________________

 

* 3 (үш) бірлік

5

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  Қазынашылық

комитеті облыстар және Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаменттерінің аудандық, қалалық, қаладағы аудандық

қазынашылық басқармаларының құрылымы

(штат саны 20 бірліктен жоғары)

 

 

Басшы

Басшының орынбасары

Төлемдерді алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Мемлекеттік бюджетті атқару және шарттарды тіркеу бөлімі

Төлемдерді бекіту және бақылау бөлімі

Ішкі әкімшілендіру бөлімі

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

 Қазынашылық комитеті облыстар және Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаменттерінің аудандық, қалалық, қаладағы аудандық қазынашылық басқармаларының құрылымы

(штат саны 20 бірлікке дейін)

 

 

Басшы

Басшының орынбасары

Төлемдерді алдын ала бақылау және өткізу  тобы

Операциялық топ

Қаржылық және шарттарды тіркеу тобы

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті төрағасының м.а. 2018 жылғы 27 шілде

№ 129 бұйрығына 2 қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті төрағасының 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 159 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қазынашылық комитетінің Шымкент қаласы бойынша

Қазынашылық департаментінің құрылымы

(100 бірліктен кем)

Басшы

Басшының орынбасары*

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Бюджеттерді атқару бөлімі

Бюджетке, мемлекеттік мекемелердің шоттары және басқа шоттар бойынша түсетін түсімдер бөлімі

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

Әкімшілік бөлімі

Персоналмен жұмыс істеу бөлімі

Заң қызметі бөлімі

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Қазынашылық жүйесін технологиялық сүйемелдеу және ақпараттық қауіпсіздік бөлімі

Мемлекеттік құпияларды қорғау бойынша бас маман

_________________

* 3 (үш) бірлік

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті төрағасының м.а. 2018 жылғы 27 шілде

№ 129 бұйрығына 2 қосымша

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті төрағасының 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 159 бұйрығымен бекітілген

 

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қазынашылық комитетінің Шымкент қаласы бойынша

Қазынашылық департаментінің құрылымы

(100 бірліктен кем)

 

Басшы

Басшының орынбасары*

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Бюджеттерді атқару бөлімі

Бюджетке, мемлекеттік мекемелердің шоттары және басқа шоттар бойынша түсетін түсімдер бөлімі

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

Жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

Әкімшілік  бөлімі

Персоналмен жұмыс істеу бөлімі

Заң қызметі бөлімі

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Қазынашылық жүйесін технологиялық сүйемелдеу және ақпараттық қауіпсіздік бөлімі

Мемлекеттік құпияларды қорғау бойынша бас маман

_________________

* 3 (үш) бірлік

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті төрағасының  м.а. 2019 жылғы 29.07.

 № 114  бұйрығына  қосымша

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті төрағасының  2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 159 бұйрығымен бекітілген

 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi 

 Қазынашылық комитетiнің аумақтық органдарының

ҚҰРЫЛЫМЫ

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi

  Қазынашылық комитетiнің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 

қазынашылық департаментінің  құрылымы

 

Басшы

Басшының орынбасары*

Төлемдерді алдын-ала бақылау және өткізу басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің төлемдерін алдын ала бақылау және өткізу бөлімі

Мемлекеттік бюджетті атқару басқармасы

республикалық бюджетті атқару бөлімі

күш органдарымен жұмыс жасау бөлімі

жергілікті бюджетті атқару бөлімі

Түсімдер басқармасы

бюджетке түсімдер бөлімі

мемлекеттік мекемелердің шоттары және басқа шоттар бойынша түсімдер бөлімі

Шарттарды тіркеу басқармасы

республикалық бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелердің шарттарын тіркеу бөлімі

Ерекше режимде жұмыс істейтін мемлекеттік мекемелердің төлемдерін өткізу басқармасы

Төлемдерді бекіту және бақылау басқармасы

мемлекеттік мекемелердің төлемдерін бекіту және бақылау бөлімі

қолма-қол ақшаның бақылау шоттары бойынша төлемдерді өткізу бөлімі

Валюталық операциялар бойынша бөлімі

Әкімшілік  бөлімі

Персоналмен жұмыс істеу бөлімі

Заң қызметі бөлімі

Қазынашылық жүйесін технологиялық сүйемелдеу және ақпараттық қауіпсіздік бөлімі

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Ақпаратты қорғау бөлімі

________________

* 3 (үш) бірлік