Print previewPrint

Аукционның қорытындысы туралы (06/10/2017)

10/6/2017

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР web-сайтінде орналастыратың мемлекеттік құнды қағаздар туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жылғы 06 қазанда Қазақстан қор биржасына 4-жылдық МЕОКАМ-48-ші (KZK2KY040519) елу бірінші номері шығаруымен, өтеу күні  2021 жылы 14 тамызында  22,8 млрд. теңге қайта орналастырылды, табыстылығы бойынша 8,99%, 161% сұраныс  жариялған көлемге құралды.