Print previewPrint

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР web-сайтінде орналастыратың мемлекеттіқ құнды қағаздар туралы ақпарат

4/10/2017

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР 10 сәуір айына арналған құнды қағаздар туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жылғы 10 сәуірде Қазақстан қор биржасына 3-жылдық МЕОКАМ-36-ші (KZK2KY030890) сексен тоғызыншы номері шығаруы өтеу күні 2020 жылы 10 сәуірде 5 млрд. теңге орналастырылды, табыстылығы бойынша 9,10%, 156% сұраныс  жариялған көлемге құралды.