Print previewPrint

Аукционның қорытындысы туралы (13/11/2017)

11/13/2017

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР web-сайтінде орналастыратың мемлекеттіқ құнды қағаздар туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жылғы 13 қарашада Қазақстан қор биржасына 5-жылдық МЕОКАМ-60-шы (KZK2KY050500) елуінші номері шығаруы өтеу күні 2022 жылы 23 қаңтарда 15,2 млрд. теңге қайта орналастырылды, табыстылығы бойынша 8,85%, 148% сұраныс  жариялған көлемге құралды.