Print previewPrint

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР web-сайтінде орналастыратың мемлекеттіқ құнды қағаздар туралы ақпарат

4/17/2017

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР 17 сәуір айына арналған құнды қағаздар туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жылғы 17 сәуірде Қазақстан қор биржасына 4-жылдық МЕОКАМ-48-ші (KZK2KY040501) елуінші номері шығаруы өтеу күні 2021 жылы 03 сәуірде 19,8 млрд. теңге қайта орналастырылды, табыстылығы бойынша 9,50%, 143% сұраныс  жариялған көлемге құралды.