Print previewPrint

Аукционның қорытындысы туралы (07/09/2017)

9/7/2017

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР web-сайтінде орналастыратың мемлекеттік құнды қағаздар туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жылғы 07 қыркүйекте Қазақстан қор биржасына 3-жылдық МЕОКАМ-36-ші (KZK2KY030900) тоқсаныншы нөмері шығаруы өтеу күні 2020 жылы 07 қыркүйегінде 550,0 млн. теңге орналастырылды, табыстылығы бойынша 8,40%, 330% сұраныс  жариялған көлемге құралды.