Print previewPrint

Аукционның қорытындысы туралы (11/09/2017)

9/11/2017

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР web-сайтінде орналастыратың мемлекеттік құнды қағаздар туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жылғы 11 қыркүйекте Қазақстан қор биржасына 4-жылдық МЕОКАМ-48-ші (KZK2KY040519) елу бірінші номері шығаруы өтеу күні 2021 жылы 14 тамызда  6,2 млрд. теңге қайта орналастырылды, табыстылығы бойынша 8,99%,  235% сұраныс  жариялған көлемге құралды.