Print previewPrint

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР web-сайтінде орналастыратың мемлекеттік құнды қағаздар туралы ақпарат

5/15/2017

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР 15 мамыр айына арналған құнды қағаздар туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жылғы 15 мамырда Қазақстан қор биржасына 4-жылдық МЕОКАМ-48-ші (KZK2KY040501) елуінші номері шығаруы өтеу күні 2021 жылы 03 сәуірде 32,171 млрд. теңге қайта орналастырылды, табыстылығы бойынша 9,40%, 163% сұраныс  жариялған көлемге құралды.