Print previewPrint

Аукционның қорытындысы туралы (30/11/2017)

11/30/2017

ҚР ҚМ, ҚК ҚМ ҚР web-сайтінде орналастыратың мемлекеттік құнды қағаздар туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 2017 жылғы 30 қарашада Қазақстан қор биржасына 10-жылдық МЕУКАМ-120-шы (KZKDKY100177) он жетінші номері шығаруы өтеу күні 2027 жылы 06 наурызда 5,0 млрд. теңге қайта орналастырылды, табыстылығы бойынша 8,90%, 160% сұраныс  жариялған көлемге құралды.