«Аудиторлық қызметті жүзеге асыру үшін лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқасын беру» анықтамасы

«Кәсіби аудиторлық ұйымдарды аккредиттеу туралы куәлік беру» анықтамасы